Jak działają aplikacje internetowe?

aplikacje internetowe

Aplikacje webowe, zwane inaczej internetowymi, to sformułowanie zapożyczone z języka angielskiego, od nazwy web applications.

Aplikacje internetowe to nic innego jak programy komputerowe, które pokonują drogę z serwera do interfejsu (hosta) użytkownika końcowego przez sieć komputerową lub Internet. Użytkownik ma możliwość kompunikowania się z serwerem za pomocą okna przeglądarki, która jest wtedy określana mianem klienta webowego. Aplikacje internetowe (webowe) do działania wymagają połączenia z Internetem. Czasami możliwe jest ich działanie w trybie offline, kiedy to zmiany wprowadzane przez użytkownika zapisywane są zwyczajnie w pamięci jego urządzenia, niezależnie czy jest to urządzenie przenośne, smartfon czy desktop. Wtedy jednak mówimy już raczej o aplikacji desktopowej. Kiedy urządzenie zostaje podłączone ponownie do sieci, zmiany zostają wysłane na serwer, gdzie hostowana jest aplikacja.

Istotą dedykowanych rozwiązań aplikacji webowych jest całkowite, 100-procentowe dostosowanie funkcjonalności aplikacji do wymagań użytkowników (wszystkich stakeholders projektu). Dedykowane aplikacje internetowe i mobilne to więc oprogramowanie “szyte na miarę”. Ponieważ nawet 60% ruchu dla niektórych stron WWW oraz aplikacji może pochodzić z urządzeń mobilnych (tablet, smartfon), szalenie istotne jest dopasowanie wyświetlania aplikacji do mniejszych rozdzielczności, na jakich działają współczesne smartfony Apple i Android. Wymusza to na web developerach projektowanie stron oraz aplikacji webowych zgodnie z doktryną mobile first – kiedy to zespół developerów i projektantów oprogramowania skupia się na najważniejszych funkcjonalnościach, które muszą być realizowane na znacznie ograniczonej rozdzielczośąci ekranu. Wymusza to stosowanie inteligentnych rozwiązań oraz wdrożenie jak najbardziej przyjaznej użytkownikowi nawigacji.

Więcej informacji: Close to water – software house Wrocław.