Kierowanie językowe i regionalne w SEO

Dla brandowych serwisów wielojęzycznych lub multiregionalnych, dostępne są trzy sposoby kierowania geograficznego treści do różnych regionów: subdomeny albo podfoldery lub/i osobne domeny krajowe najwyższego poziomu (ang. ccTLDs).

Segmentacja treści na podstawie parametrów w adresach URL nie jest zalecaną praktyką (chociaż, co ciekawe, jest obecnie wykorzystywana przez samo Google). Wybór optymalnej struktury adresów URL w każdym przypadku zależy od:

  • budżetu firmy i przewidywalnych dalszych kosztów utrzymania (szczególnie istotne gdy dla każdego obsługiwanego kraju tworzy się osobną krajową domenę TLD),
  • ograniczonej dostępności nazw domen krajowych, co decyduje o spójności wizerunku marki na różnych rynkach regionalnych i łatwości zmiany na żądanych język/region,
  • liczby regionów, dla których dostępne będą różne wersje językowe – np. domena.ca/fr/, domena.ca/en/,
  • preferowanego sposobu i znaczenia łatwości zarządzania treścią via systemy CMS przez zespoły regionalne (trudniejsza separacja treści wersji językowych zlokalizowanych w podfolderach).

W przypadku rozszerzania działalności firmy na inne regiony, tym samym dedykując część istniejącego serwisu nowym użytkownikom, rozważyć należy obecny autorytet i widoczność domeny w organicznych wynikach wyszukiwania w kontekście łatwości pozycjonowania nowych adresów.

Wybranie struktury subfolderów jako sposobu targetowania językowego pozwoli bazować na backlinkach i autorytatywności domeny głównej, co pozwala znacznie szybciej osiągnąć mierzalny zwrot z inwestycji – szybciej osiągnięta widoczność w wynikach organicznych oznacza idące za nią konwersje. Natomiast nowo zarejestrowana domena lub nowo utworzona subdomena stanowią natomiast byty niezależne od istniejącej domeny, w związku z czym nie mogą korzystać z link juice zgromadzonego przez domenę główną.

W tym przypadku wziąć należy pod uwagę czas i nakłady potrzebne do uzyskania pierwszych konwersji z ruchu organicznego.