3 najnowsze zmiany w branży SEO

Semantyczne procesowanie języka

W pierwszych latach istnienia wyszukiwarki Google próby skatalogowania wszystkich dostępnych zasobów sieci web opierały się głównie na analizie częstotliwości pojawiania się danej frazy kluczowej (ang. keyword density) w treści jednego dokumentu online; drugim głównym sygnałem rankingowym była liczba odnośników kierujących do strony. Oznaczało to, iż kilkukrotne powtórzenie danego słowa kluczowego na stronie, idące w parze z liczbą backlinków większą niż ilość linków przychodzących do stron konkurencyjnych wystarczało, aby strona pojawiła się na pierwszej stronie wyników, niezależnie od tego, czy treści na stronie miały jakąkolwiek wartość dodaną dla użytkowników.

Od początków wyszukiwarek internetowych, algorytm Google stał się znacznie bardziej zaawansowaną i wyrafinowaną konstrukcją, która nie tylko analizuje obecnie ponad 200 czynników rankingowych, ale procesuje język naturalny celem jakościowej oceny treści – przeprowadza semantyczną analizę języka celem znalezienia stron najbardziej dopasowanych do każdego pojedynczego zapytania indywidualnie.

Obecne prace Google w dziedzinie sztucznej inteligencji mają na celu umożliwienie programom komputerowym rozumienia języka naturalnego w takim stopniu, na jakim robią to ludzie – przykładem może być rozpoznawanie przez wyszukiwarkę synonimów, błędów ortograficznych w zapytaniu, semantycznej łączności między słowami, które w naturalnym języku łączą się w odrębne znaczeniowo frazy oraz relacji między frazami zbliżonymi tematycznie. Algorytm wyszukiwarki dąży więc to osiągnięcia zdolności oceny treści i ich merytorycznej wartości dla odwiedzających na takim poziomie, na jakim potrafią to robić ludzie.

Ostatnia aktualizacja algorytmu wyszukiwarki Google: Pingwin 4.0

Ostatnia aktualizacja algorytmu nazwanego Pingwin została potwierdzona 23 września 2016 na oficjalnym blogu firmy Google. Największą zmianą we wprowadzonym w 2012 roku programie jest bardziej granularna ocena stron, włączenie programu do rdzenia głównego algorytmu Google oraz rekalkulacja ocen stron w czasie rzeczywistym – skutki ulepszeń stron wprowadzanych przez webmasterów on-page mogą być widoczne zaraz po przeindeksowaniu strony przez robota Google.

Oznacza to również, iż administratorzy stron, na które algorytm Pingwin nałoży filtry algorytmiczne, po poprawie tych aspektów strony, które spowodowały nałożenie kary, od teraz oczekiwać mogą znacznie szybszego powrotu do wcześniejszych pozycji w rankingu. Uprzednio usunięcie filtra algorytmicznego miało miejsce jedynie przy aktualizacji algorytmu, które następowały w przerwach od kilku do kilkunastu miesięcy.

Kolejność wyników wyszukiwania dla urządzeń mobilnych

Zgodnie z oficjalnymi informacjami Google, od 10 stycznia 2017 r., strony wykorzystujące intruzywne okna pop-up, zakrywające treść główną strony na urządzeniach mobilnych, będą musiały liczyć się z obniżonymi pozycjami w organicznych wynikach wyszukiwania.

Filtr nie będzie jednak dotyczył stron wyświetlających informacje wymagane przez prawo (takie jak zapytanie o wiek użytkownika oraz informacja o przechowywaniu plików cookies). Jest to kolejna z przesłanek świadcząca o chęci Google uczynienia algorytmu dla wyszukiwani mobilnych głównym programem decydującym o kolejności wyników także dla urządzeń desktopowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie i blogu Close to water – software house we Wrocławiu