Optymalizacja indeksacji plików graficznych przez Google

Obrazy nie tylko uatrakcyjniają wygląd strony dla użytkownika, ale, jeżeli uprzednio zaindeksowane, mogą również generować ruch z wyszukiwarki grafiki. Roboty nie potrafią bezpośrednio odczytać zawartości takiego pliku, dlatego istotne jest poinformowanie ich, co przedstawia obraz w dwojaki sposób:

  1. Umieszczenie opisu zawartości grafiki w nazwie pliku
  2. Tekst atrybutu alt to szersza informacja dla wyszukiwarki, czego dotyczy zamieszczona grafika. Opis zawierać powinien frazy kluczowe dla strony, które jednocześnie ściśle dotyczą zawartości obrazu. Składnia znacznika img w HTML wygląda następująco:

<img alt=”opis” src=”adres URL pliku”>

Tekst otaczający, który jest spójny merytorycznie z nazwą grafiki i opisem alt nadaje kontekst głównym słowom kluczowym na stronie.

Hierarchia informacji na stronie

Optymalną strukturą rozmieszczenia informacji pogrupowanych tematycznie w kategorie i subkategorie na stronie jest schemat odwróconego drzewa. Polega na uporządkowaniu treści strony od zagadnień ogólnych do bardziej szczegółowych, z uwzględnieniem zasady, że informacje ważniejsze powinny znajdować się wyżej w hierarchii. Jednocześnie należy mieć na uwadze celowość istnienia każdej z podstron, gdzyż z perspektywy SEO, kontent, który nie będzie przyciągał nowych odwiedzających ani pozyskiwał nowych odnośników zewnętrznych, a jedynie wykorzystywał wypracowaną renomę domeny, nie powinien istnieć. Należy ograniczyć dystrybuowanie mocy PageRank na strony, których zamieszczenie regulowane jest prawnie, ale które najprawdopodobniej generują najmniejszy ruch z wyszukiwarek i zyskują najmniejszy współczynnik wyświetleń.

Schemat struktury linków wewnętrznych dla małych i średnich witryn

 

Schemat linkowania wewnątrz serwisu

Źródło: www.searchfactory.com.au

Język HTML daje możliwość wskazania ważniejszych elementów struktury strony poprzez umieszczenie znaczników, odpowiednio <h1>, <h2>, <h3> itd. wewnątrz dokumentu. Roboty indeksujące biorą pod uwagę słowa kluczowe znajdujące się w nagłówkach przy ocenie witryny. Logicznie skatalogowane treści umieszcza się w systemie nawigacji, czyli strukturze hiperłączy mającej przenosić odwiedzającego od strony wyświetlonej do docelowej (najczęściej podrzędnej) w jak najmniejszej liczbie kliknięć. Strony najniższego poziomu powinny zawierać nie tylko odnośniki do poziomu o jeden wyższego i strony głównej, ale także jasno komunikować użytkownikowi, w którym punkcie struktury obecnie się znajduje.

 

Przykład tzw. nawigacji okruszkowej na stronie e-commerce

breadcrumbs

źródło: saturn.pl

Prawidłowo zaimplementowana sieć odnośników w ramach jednej domeny pozwoli przekazać moc rankingową witryny równomiernie na wszystkie podstrony i w pełni wykorzystać potencjalną wartość autorytetu linków. Jeśli występuje problem z indeksacją podstron ze względu na błędnie rozplanowaną strukturę, mapa łączy XML zwiększy widoczność stron przez roboty wyszukiwarek.